Brodilla e-mail: dùng một lần và vứt đi

Cài đặt

Hộp thư đến

Không tìm thấy thư

Trình tạo e-mail tạm thời trực tuyến

2021 là bên ngoài và bạn vẫn đăng ký trên Facebook hoặc Twitter với hộp thư điện tử của riêng bạn? Nghiêm túc? Vì vậy, để tạo một tài khoản mới bạn tạo e-mail mới? Đăng nhập? Bạn có bình thường không

Có năm lý do để không làm điều này (không đăng ký) và tạo Fake temp ẩn danh trên id thư thời gian:

  • 1. thư tạm thời không có thư rác;
  • 2. thư nặc danh ẩn danh tính của bạn;
  • 3. bạn sẽ không bao giờ quên mật khẩu;
  • 4. sử dụng nó dùng một lần 10 phút và vứt đi;
  • 5. thư sẽ bị xóa trong 24 giờ.

Bạn không cần phải đăng nhập như trong Gmail (email của Google), Microsoft mail, Yahoo hoặc Yandex. Nó miễn phí, dễ dàng và thuận tiện. Nhấn Random và nhận tài khoản email miễn phí hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

Lướt internet ẩn danh? Trình duyệt web ẩn danh và an toàn từ Brodilla.